30.01.2023 İnsanız kodlarımıza iyilik nakşedilmişse de Allah muhafaza günaha, hataya kaymaya da meyilliyizdir. Fakat asl olan bu hataların elimize bizi analize, araştırmaya böylece hakka doğruya götürecek, varacak bir problemi vermesidir.

devamını oku

30.01.2023 Toplumsal kutuplaşmanın yarattığı ortam, eleştiri kültürünü de derinden etkiliyor. Eleştiri yapmak isterken ahlakı kolayca ıskalayan bir anlayış tehlikelidir. Daha da vahimi bu anlayışın kabul görmesidir. Böylece kendi ideolojik çıkarlarını

devamını oku

28.01.2023 E. H. Carr, “ Tarihi tanımadan tarihçiyi tanıyın” diye bizi uyarır. Tarihçiyi tanımak, geçmişimize hangi aynaların tutulduğuna bakmak demek. (Tarihi Yargılıyorum- Gündüz Vassaf) Tarih, daha çok sipariş üzerine egemenleri

devamını oku

24.01.2023 Son dönemlerde yoğun olarak gündeme gelen iktidar-yargı ilişkilerindeki sorunlar, verilen yargı kararlarındaki tutarsızlık, siyasetin yargıya müdahil olduğuna dönük haklı itirazlar, Türkiye’de derin ve köklü bir hukuk sorununun olduğuna işaret

devamını oku