Ragıp Zarakolu: İmparatorlukların geri dönüşü

09.11.2021

Ragıp Zarakolu, evrensel.net’te “İmparatorlukların geri dönüşü” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıyı aşağıya alıntılıyoruz. 

Vladimir Putin

Vladimir Putin | Fotoğraf: DHA

Son dönemlerde Putin, Sovyetler Birliğini kurma yolunda diye yorumlar yapılıyor. Hayır efendim, Sovyetler Birliği değil, Rus Çarlığı hortlatılmak isteniyor!

1917 Rus Devrimi, 1789 Fransız Devriminden sonra insanlığın en büyük meydan okumalarından biriydi.

Sovyetler Birliği kendi kaderini belirleme hakkı temelinde kuruldu. 1936 anayasasının temel ilkelerinden biriydi ve bu nedenle de barışçıl bir biçimde dağıldı.

Sadece yükselen Neo-Osmanlıcılık yok dünya siyasetinde.  Neo-Çarcılık da var.  Bir yandan de Neo-Çin İmparatorculuğu meydan okumakta. Ve Avrupa desen 30’lar Avrupa’sında olduğu gibi, sağ popülizm yükselişte. ABD’de Trampetçiler geri dönüş hazırlığında.

Devrimler de ihanete uğrar, Fransız devriminde olduğu gibi. O zaman da Napolyon yükselmemiş, ardından kralcılık geri dönüş yapmamış mıydı?

Marx’ın Kapital’i başta, saptamaları doğumundan 200 küsür yıl sonra bu gelişmeleri yorumlayacak ipuçları veriyor.

Komünizmin işlevi sadece ekomomik sıçramayı sağlayacak ilsel sermaye birikimini sağlamak, ardından oluşan nomenklaturaların yeni bir burjuvaziye dönüşmesini sağlamak değildi.

1917 Devriminin insanlığa en büyük katkılarından biri de, onun mirası üstünde yükselen Sovyetler Birliğinin, 30’larda yükselen Nazizm ve faşizmin yenilgiye uğratılmasında kilit bir rol oynamasıydı.

Ve bu temel üzerinde sömürge imparatorluklarının çöküşünün ve ulusal kurtuluş hareketlerinin de önü açıldı. Bir Üçüncü Dünyanın oluşumu mümkün olabildi.

Bizde nasıl siyaset ile diyanet iç içe ise, Putin hazretleri de Kilise ile iç içe. Bu arada maktul Çar, Aziz ilan edildi. Ramanov ailesinin düğünleri magazinlerde.

Biraz bağımsızlaşan Ermenistan’a, Nagorna Karabağ’da Aliyev’in elini serbest bırakarak haddini bildirdi. Pan-Türkizm denizi ortasındaki Ermenistan, Rusya’ya her zaman muhtaç.

Putin Kırım’ı koparıverdi, AB ile flört yapan Ukrayna’dan. Ama Kırım’ın yerli halkı Tatarların ülkelerine geri dönüşü asla gündem maddesi olmadı. Sıkışan Beyaz Rusya muhtemelen Putin Rusya’sı ile birleşecek. Basarabya/Moldova sıraya konulanlar arasında.

Ayrılan Sovyet Cumhuriyetleri kendi kaderini tayin hakkını tepe tepe kullandı ama mesela bir Çeçenistan bu hakkı kullanmaya kalktığında, bu Rus toprağıdır denip yerle bir edildi. Keza Azerbaycan da Nagorna Karabağ’ın ayrılma hakkını tanımıyor.

Çin’e göre de, Taiwan Çin toprağı. Mutlak alınacak! Uygur sözde özerk bölgesinde Çinlileştirme politikası dayatılıyor, kamplar kuruldu. Oysa Çin Devrimi 55 etnik grubun haklarını tanımıştı.

Çok özel bir yapı ve statüsü olan Hong-Kong’da, koloniden çekilen İngiltere ile anlaşmanın maddeleri ihlal ediliyor.  

Biz de o iş zaten bayatlamış haber. Osmanlı ailesinin ülkeye dönmesini sağlayan kanun 18 Mayıs 1974 tarihinde çıktı. 1952 yılında kadınların dönüşüne olanak sağlayan yasa DP hükümeti tarafından çıkarılmıştı.

1974 affı “Ecevit Affı” diye nitelendi ama, bunu sağlayan koalisyon ortağı MSP ve lideri Necmettin Erbakan idi.

Ama MSP o kadar anti-komünist idi ki, genel af yasasında, TCK’nın 141-42. Maddelerinden mahkum olanların affına hayır dedi, koalisyon kararına ihanet ederek. Ve Ecevit CHP’sinin de o kadar umurunda değildi bu. Nasıl olduysa, Anayasa Mahkemesi bunu “ayrımcılık” sayarak bozdu.

Ama aynı Anayasa Mahkemesi 1991 Affı ile sol kesim için af çıkarılırken. TCK 125. Maddeden mahkum olan Kürtlerin mahkumiyetlerinin devamını anayasaya uygun buldu ve “ayrımcılık” saymadı.

“Biraz haşarılar ama sonuçta bizim çocuklar” hesabı.

Sonuç olarak;  İmparatorlukların, 1930’lar sağ popülizmin dönüşü falan derken, umarım olay TV uzay savaşları dizilerine dönüşmez. Birileri 3. Dünya Savaşı çıkma yolunda tantana yapıyor ama!

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Farklı Bakış’ın bakış açısını yansıtmayabilir.

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.