08.02.2021 Dünyanın Tektipleşmesi: Tek Tip Hastalık Tek Tip Tedavi Hastalık Değil Hasta Vardır Modern tıp ve modern dünyanın sağlık sistemiyle dünyanın tektipleşmesi arasında bir irtibat vardır. Modern zamanlar tek biçimciliğin

devamını oku

05.02.2021 Ahlaka/örfe dayanan sivil toplumla yasaya/iktidara dayanan devlet arasındaki siyasal boşluğu dolduran dinî veya sosyopolitik cemaatleri zorlayan, oluşmaktan ziyade kamusallaşma süreçleridir. Adeta bir doğum gibi yaban(cı) bir dünya ile karşılaşmak,

devamını oku