15.01.2022 Devlet bütçesinin en önemli kalemini vergiler oluşturmaktadır. Vergiler ise dolaysız ve dolaylı vergiler diye ikiye ayrılır. Dolaysız vergiler, şirketlerden alınan kurumlar vergisi ile ücretlilerden ve serbest meslek erbabından alınan

devamını oku