12.08.2021 Ortaçağ sonrasında, dine dayalı egemenliğin yerine insanı mutlak belirleyici konuma getiren seküler düşüncenin uygulamaya yansıyan yüzü modern devlet olmuştur.   İster  monarşik ister demokratik karaktere sahip olsun modern devlet;

devamını oku

08.05.2021 Avrupalılar Amerika’yı işgal ettiklerinde dünya nüfusu 600.000.000 (altı yüz milyon) civarındaydı. Katledilen 70.000.000 (yetmiş milyon) Kızılderili dünya nüfusunun beşte birini oluşturuyordu. Günümüzün rakamlarına oranlarsak, sekiz milyarın beşte biri olan

devamını oku