29.10.2021 Roger Penrose, “Üçüncü Kültür” adlı derleme kitaptaki yazısında, rastlantısallığın (belirsizliğin) kuantumla ilgili ölçüm çalışmalarında ortaya çıktığını, dolayısıyla bu durumun mevcut ölçme araçlarımızın sürece etkisi kadar fizik anlayışımıza dair bir

devamını oku