02.04.2021 Devrimci duyguların hayatı değiştirmeye azmetmiş hırçınlığına karşı, durmuş oturmuş dünyanın bilgeliği öne çıkaran kozmopolitizmi, sabır kadar irfana da dayanır. Ve burada, ister istemez, bir hücre bölünmesinin özgün olana dair

devamını oku

25.03.2021 Hayata gelmektir belki ilk borçluluk. İslam buradan bir umut çıkarır, Hristiyanlık ise bir günah. Aile ya da cemaat, nispeten bu duyguya kapılmaksızın toplumsallaştığımız basamaklardır. Nietzsche’ye bakarsanız kredidir toplumu kuran;

devamını oku

18.03.2021 Devletin dindarları kendi hanesine yazarak kayıt altına alma süreci, Kürtleri dışlama siyasetiyle birlikte süregitmekte. Öyle ki birçok sahneyi defalarca yaşayanlar açısından farklılıklar ve ince planların gizlemeye çalıştığı taktikler, birer tekrar

devamını oku

18.02.2021 Yugoslav (Karadağlı) yazar Milovan Djilas’ın Yeni Sınıfı 1957’de, kendisi bu kitaptaki görüşleri, yani sınıf ayrımını ve tahakkümünü ortadan kaldırmak amacı ve iddiasıyla iktidara gelen sosyalist yönetimlerin her ne kadar

devamını oku

05.02.2021 Ahlaka/örfe dayanan sivil toplumla yasaya/iktidara dayanan devlet arasındaki siyasal boşluğu dolduran dinî veya sosyopolitik cemaatleri zorlayan, oluşmaktan ziyade kamusallaşma süreçleridir. Adeta bir doğum gibi yaban(cı) bir dünya ile karşılaşmak,

devamını oku

01.01.2021 “Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulmaya çalışılacak her tür set, tıpkı ‘demir perde’ gibi yıkılmaya mahkûmdur.” Osmanlı Çağı ve Sonrası kitabının içerisindeki bu cümle, “Osmanlı bakiyesi Türkiye” sözünün

devamını oku