27.08.2021 Düşünsel derinleşmeler kadar sanata (resim, edebiyat, müzik, mimari…) dair yolculuklar da hep yeni ufuklar açar önümüze.  Anlamı zamanla somutlaşacak olanın soyuttaki ifadesi olarak sanat, akıldan çok bedensel tutkularımızın ya

devamını oku