Hüseyin Alan Yazdı: Ne Zaman Uyanırız

12.06.2024

Modern çağın modern insanının hakikate iknaya değil yalan propagandaya maruz bırakıldığını, hayvan cinsine dönüştürülüp algı yöntemiyle güdüldüğünü anladığımızda!

Modern çağda söylem ile gerçeğin uyumsuz olduğunu kavrayıp, söylenenle yapılanın, yapılanla söylenenin tezat teşkil ettiğini fark ettiğimizde!

Politikacıların, bilimci ve dinci ruhbanların, sanatçıların, yazılı görsel medya aktörlerinin, şairlerin.. hayallerle oynaşıp vaatlerle umut ticareti yaptıklarını görebildiğimizde!

Modern söylemlerin ve ideolojilerin insana maddi ve nesnel tarafta ilerleme kaydettirdiklerini fakat anlam ve değer tarafında onu hayvanlaştırdığını bilebildiğimizde!

Toplumsal hayatı düzenleyen egemen ve cari dinin veya siyasal iktisadi ve hukuki sistemin diğer tüm dinleri inanç seviyesine indirgendiğini, onları mezhepleri yaptığını

Dolayısıyla inanç özgürlüğünün serbest, her hangi bir inancın dine/sisteme dönüşme iradesinin yasaklanıp dışlandığını anlayabildiğimizde!

Hakitati çoklu yapan modernist zihniyet üretiminin aslında kendi hakikatini referans ve ölçü yaptığını

Hassaten felsefi ve bilimsel ve sanatsal ve etik bilginin peygamberliği ve peygamberlik öğretisini reddettiğini fehmedebildiğimizde!…

Başından beri insana iki yol gösterildi. Yolların akıbeti bildirildi. Doğru ve yanlışın, güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün ölçüsü duyuruldu. Sonra sınırlı ve özerk bırakılan alanda tercih kendine bırakıldı.

Şu halde klasiği moderni ayırt etmeden kendi tarihsel zaman ve dönemini yaşayanlar arasında, hakikatin şahitliğini bilerek terk edip zalime destek olanlar, zalimden daha zalimdirler!..

İslam dininde ekonomik veya siyasi veya örfi temelde sınıf yoktur: Dini temsilen sınıflaşma da yasaktır.

İlahi mesajı anlayan anladığı kadarıyla ve dahi gücü nispetinde sorumludur: Uyutulan uyumaya, ayılmak isteyen ayılmaya bakabilir!

 

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Farklı Bakış’ın bakış açısını yansıtmayabilir.

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.