Kadir Canatan Yazdı: Kimler Örgütlüyor? Ne Talep Ediyorlar?

06.05.2024

Batı dünyasındaki Gazze protestolarının örgütlenmesi tipik olarak taban hareketleri, savunuculuk grupları, insan hakları örgütleri, siyasi aktivistler ve Filistin davasıyla dayanışma içinde olan bireylerin birleşiminden oluşuyor. Bu protestolar genellikle Gazze Şeridi’ndeki belirli olaylara veya artan şiddet olaylarına veya daha geniş anlamda İsrail-Filistin çatışmasına tepki olarak ortaya çıkıyor.

Bu tür protestoların öncüleri ve kullandığı kanallar hakkında şunları söylenebilir:

 1. Sosyal Medya Seferberliği: Sosyal medya platformları, bireyleri ve grupları protestolara katılmaya teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. Aktivistler bilgi yaymak, gösterileri koordine etmek ve Gazze’deki durum hakkında farkındalık yaratmak için Twitter (X), Facebook ve Instagram gibi platformları kullanıyor.
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: İnsan hakları örgütleri, Filistin yanlısı savunuculuk grupları ve taban hareketleri, İsrail’in askeri eylemlerini kınamak, Gazze ablukasının sona ermesini talep etmek veya Filistinlilerin haklarını savunmak için protestolar düzenlemektedirler. Bu örgütler sıklıkla protestoları organize etmek ve destek toplamak için ağlar ve kanallar kurmuşlardır.
 3. Siyasi Aktivizm: Siyasi parti üyeleri, öğrenci örgütleri ve dayanışma hareketleri de dahil olmak üzere siyasi aktivistler, hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve şirketlere İsrail-Filistin meselesi konusunda harekete geçmeleri için baskı yapmak amacıyla daha geniş kampanyaların bir parçası olarak protestolar düzenlemektedirler. Bu protestolar diplomatik çabalarla veya çatışmayla ilgili politika tartışmalarıyla örtüşmektedir.
 4. Dinlerarası ve Dayanışma Girişimleri: Dinlerarası gruplar, barış örgütleri ve dayanışma hareketleri, Gazze halkına desteklerini ifade etmek ve farklı dini ve kültürel topluluklar arasındaki diyaloğu, anlayışı ve işbirliğini teşvik etmek için ortak protestolar düzenlemektedirler. Bu girişimler sıklıkla çatışmanın insani boyutlarını ve şiddet içermeyen çözümlerin önemini vurgulamaktadır.
 5. Halkın Tepkisi: Sivil kayıplar, kitlesel yerinden edilmeler veya uluslararası hukukun ihlalleri gibi yüksek profilli olaylar halkın öfkesini ateşlemekte ve dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde spontane protestolara yol açmaktadır. Bu protestolar, Gazze’deki belirli adaletsizliklere veya insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen ilgili kişi veya gruplar tarafından organize edilmektedir.

Genel olarak, Batı dünyasındaki Gazze protestolarının organizasyonu, Gazze’deki insani durum, İsrail işgali ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş dinamikleri hakkındaki yaygın kaygıları yansıtan çok çeşitli aktörleri içermektedir. Batı dünyasındaki Gazze protestolarını düzenleyenlerin talepleri, spesifik bağlama göre değişiklik gösteriyor, ancak bunlar genellikle İsrail-Filistin çatışmasının temel nedenlerine değinmek, şiddete ve insan hakları ihlallerine son vermek ve Filistinliler için adalet ve hakları savunmak etrafında dönüyor. Yaygın olarak dile getirilen başlıca talepler maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz:

 1. İşgalin Sona Ermesi: Birçok organizatör, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. İsrail yerleşimlerinin, kontrol noktalarının ve Filistinlilerin hareketini ve geçimini kısıtlayan engellerin kaldırılmasını savunuyorlar.
 2. Gazze Ablukasının Kaldırılması: Organizatörler sıklıkla Gazze Şeridi’ne uygulanan ve gıda, ilaç, elektrik ve temiz su kıtlığı da dahil olmak üzere ciddi insani krizlere yol açan ablukanın kaldırılmasını talep ediyorlar. Gazze halkının insani yardım ve mallara sınırsız erişimini dile getiriyorlar.
 3. Sivillerin Korunması: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillerin İsrail güçlerinin uyguladığı şiddetten ve insan hakları ihlallerinden korunması yönünde çağrılar yapılıyor. Organizatörler, sivil bölgelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, aşırı güç kullanımı ve tıbbi tesislerin ve gazetecilerin hedef alınması gibi uluslararası hukuk ihlallerinin hesap verilmesini talep ediyorlar.
 4. Filistinli Mültecilerin Geri Dönüş Hakkı: Birçok organizatör, 1948 Arap-İsrail Savaşı (Nakba) ve sonraki çatışmalar sırasında yerlerinden edilen Filistinli mülteciler ve onların soyundan gelenler için geri dönüş hakkının uygulanmasını savunuyor. Uluslararası hukukta güvence altına alınan evlerine ve mülklerine dönme haklarının tanınması çağrısında bulunuyorlar.
 5. Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi, Yaptırımlara Destek Hareketi (BDS): Bazı organizatörler, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına saygı duyana kadar İsrail’e karşı boykot, tecrit ve yaptırım çağrısında bulunan BDS hareketini destekliyor. Bireyleri, şirketleri ve hükümetleri, işgale ve insan hakları ihlallerine suç ortağı olan İsrail ürünlerini, kurumlarını ve kültürel etkinliklerini boykot etmeye çağırıyorlar.
 6. Diyalog ve Barışçıl Çözüm: Birçok organizatör, Filistinliler için adalet talep ederken aynı zamanda İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüme ulaşma aracı olarak diyalog, müzakere ve şiddet içermeyen direnişin önemini vurguluyor. Yenilenen diplomatik çabalar, çok taraflı müzakereler ve barış inşası girişimlerine destek çağrısında bulunuyorlar.

Sonuç olarak, Batı dünyasındaki Gazze protestolarını düzenleyenlerin talepleri, İsrail işgalinin sürdürdüğü temel adaletsizlik ve eşitsizliklerin ele alınmasına ve Filistin halkının haklarının, onurunun ve kendi kaderini tayin hakkının savunulmasına olan bağlılığı yansıtıyor.

 

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Farklı Bakış’ın bakış açısını yansıtmayabilir.

 

Kadir Canatan’ın Tüm Yazıları

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.