Murat Sayımlar: Çan Sesi Geliyor! Çıka Çıka Bir Topal Deve Çıktı

06.02.2024

İnancın, kararın, sözün, ahdin, davranışın, şahsiyetin; özgül ağırlığını, kalitesini, samimiyetini, sahiciliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu ifade etmek için kullanılır.

Stratejilerin şahı; bir sisteme özgül ağırlığı yüksek olan girince, özgül ağırlığı düşük olan sistemden kendiliğinden çıkar.

Hayatın varoluş sebebi; insanların, hayatın anlarında, özgül ağırlığı yüksek, kaliteli, samimi, sahici, güvenilir, adaletli ve doğru kararlar alıp, davranışlar sergileme sınamasına tabi tutulmalarıdır.

Bu yüzden çan seslerinin ne kadar gürültülü, ne kadar ahenkli olduğunun bir önemi yoktur. Zira bunlar bir topal devenin boynuna bile asılmış olabilir. Yük taşıyamayan, savaşta işe yaramayan, kurban edilemeyen ve hatta kendisine bile hayrı olmayan topal bir devenin… Demem o ki, çan seslerine aldanmamak, korkmamak, umut bağlamamak lazımdır.

Topal deve birliklerinin, önüne kattıklarıyla, peşine takılmışlarla, dörtnala, tozu dumana katarak bir cehennem seferinde koştuklarını müşahade etmişliğimiz vardır.

Laflar ötekiler için değil, hemen sağa sola bakmamak lazımdır. Zira erbabı bunun, eziklik, korkaklık, meselesizlik eseri bir kaçış hamlesi olduğunu bilir. Adamlık, çan seslerine kulak kapatıp, topal devenin tozunu yutmamak kararlılığı ile bizatihi olmak ve bizatihi dahil olmak cehdi gösterebilmektir. Hatta topal deve haline dönmemek bilinci, hepsinin üzerinde bir önem taşır.

Kadraĵlar önemlidir. Hangi kadraj içerisinde olunursa, onu belirleyen senaryonun tesirinde olunması da kaçınılmaz olacaktır.

Yüzleşmelere karşı tavrı, insanların ayarını, miyarını belirler. Bunu bir muhasebe, tövbe, kemalat vesilesi bilenlerin, yüzlerini hakikate döndükleri söylenebilir. Yüzleşmelerden kaçmak için bin bir numara çevirenlerin, topal deve birlikleri içerisinde bir seferde olduklarını farkettiklerinde, zamanın geri dönümsüz demine ulaşmış olmak ihtimali yüksektir.

Çan sesleriyle senfonik sesler çıkartmak maharetine ulaşan topal deve kervanı sahiplerinin, fareli köyün kavalcısı ile işbirliği içerisinde olduğundan şüphe duyulmamalıdır.

Bir de kuyruğu ile dövüşen topal devenin şahitliği ve rehberliğini kabul etmiş olanların burnu ile çamurun münasebeti üzerine söylenecek sözler vardır. Rüşde ulaşmış olanların, göklerin yollarında, solucan deliklerinden geçip ulaşacakları menziller yerine; kemâle ermeyi ifade edecek yaşlarda, şahsiyet bunalımları yaşayıp, çamurdaki solucanlarla münasebet mecburiyetinde kalmak zilleti sözkonusu olabilmektedir.

Ahir-i kelam, topal devenin boynuna asılmış çanların sesi yerine; diriltecek zikrin (O,nu hatırlatan şeylerin) ve hakikatin görüntülerini, nağmelerini, bilgilerini, münasebetlerini, davranışlarını ve fıtratını; dinlemeyi, görmeyi, bilmeyi tercih etmek evladır.

 

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Farklı Bakış’ın bakış açısını yansıtmayabilir. 

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.