Zeynep Kılıç Yazdı: Tanrı Kimi Korusun Sayın Başkan

27.09.2021

Tanrı hepinizi korusun. Vay, bu devlet başkanı Biden tarafından birleşmiş milletlerde söylenen akıllıca ve şık bir dilek. Bu herhangi bir tapınakta ya da herhangi bir kilisede ya da bir sinagogda ya da camide söylenmedi. Bu birleşmiş milletlerde gerçekleşti, sıradan bir evde ya da diğer herhangi bir milli evde gerçekleşmedi. Birleşmiş milletler bana şu kutsal ayeti hatırlattı.

Ey insanlar şüphesiz biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler  (şeklinde) kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir haber alandır.  (Hucurat Süresi, 13. Ayet)

Bu kayda değer bir olaydır. Tanrı hepimizi korusun sayın başkan. Biz de bunu umuyoruz. Tanrı sadece Yahudileri, Hıristiyanları korumasın Müslümanları da korusun sayın başkan. Tanrı sadece zengini korumasın fakiri de korusun. Tanrı sadece beyaz adamı korumasın siyah adamı da korusun. Tanrı sadece erkeği korumasın kadını,  kadını, kadını da korusun… Eğer Allah bizi direkt korumak istese neden seni yarattı sayın başkan?

Düşün eğer Allah bizi kötülüklerden korumak istese kesinlikle bizi korur. Ve Allah bunu yapar. Ve bizi merhametiyle korur.

Fakat senin bu dünyada rolün ne sayın başkan?

Allah seni sorumlu bir insan olarak yarattı artist olarak değil ya da süs biberi olarak değil. Allah seni bilinçle akıl ve kalp ile yarattı.

Eğer sözünde doğruysan ve gerçekten Allahın bizi korumasını istiyorsan

Umudu dağıt sayın başkan umudu

Korkuyu değil.

Barışı yay,

Savaşı değil.

Refahı dağıt,

Yoksulluğu değil.

Allah seni ataların, İbrahim, Yakup, Musa İsa,  gibi sorumlu yaratmıştır. İnanırsın inanmazsın ve nihayetinde son peygamber Hz. Muhammed (as).

 Eski azizleriniz, ilim adamlarınız peygamberlerin sonuncusu olan son peygamberin geleceğine inanırlardı. Ve onun bu kutlu gelişini dört gözle bekliyorlardı. Ki ondan kutsal kitap İncil’de övülmüş Ahmet olarak bahsedilmektedir.

Peygambere indirildikleri dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan gözlerinden yaşlar boşandığını görürüsün. Derler ki ey rabbimiz biz iman ettik ve bizi hakka şahit edenlerle beraber yaz. (Maide 83. Ayet)

Allahın resulü Hz. Muhammed’in Medine’ye geldiğini duyan ve aslen Yahudi olan Abdullah bin Selam tekbir getirerek kendini hurma ağacından aşağı atar. O esnada halası ağacın altında oturuyordu. Yazıklar olsun sana İmran’ın oğlu Musa gelseydi bu kadar sevinmezdin ne oldu sana böyle. Abdullah bin Selam halasına şöyle cevap verir inan hala o da Musa’nın kardeşidir, kardeşi…

Adil ol sayın başkan mantıklı ol

Öyle adamlara benzeme ki doğuya gittiğinde doğuluları savunur batıya döndüğünde ise sözüm size bütün kaçak çayı yakacağım der. Unutma sayın başkan o ne ekerse onu biçer ve sen de ne ekersen onu biçersin onu..

TANRI HEPİMİZİ KORUSUN

 

GOD BLESS WHOM

MR PRESİDENT

God bless you.Waaaww this is a smart and elegant wish was said by president Biden in the United Nations. This hasn’t been said  in any temple, in any church, in any sinagouge or in  any mosque. This happened in the United Nations, did not happen in any ordinary house or any other nationl house. United Nations reminded me this holy verse.

O mankind verily we created you from a male and female and  made you into nations and tribes that you may know one another  verily the most honorable  of with Allah is the most pious of you veriliy  Alah is the omniscient the all aware ..  (Chapter 49 Hucurat  verse 13th)

 

This is notable event. May God bless us all Mr. President. We hope that. May God bless not only Jews not only Christians but also Muslims o president.  May God bless not only white man but also black man. May God bless not only rich man but also poor man. May God bless not only man but also woman, woman, woman. May God bless people all. May Allah bless human and humanity

If God  would like protect us directly Why did he create you Mr. President?

Imagin

If God wish to save us from evil from bad things absolutely he can.

And he does he protect us with his mercy.

But what is your role in the world oh president?

Allah created you as responsible human not artist and not ornamental pepper. Allah created you with conciousness with heart with mind. 

If you are true in your word ıf you really want God bless us,

Spread hope o president spread hope

Not fear

Spread peace

Not war

Spread Walfare

Not Poverty

Allah created you as a responsible human like your forefathers:Abraham, Jacob, Moses,

Jesus, (Peace be up on them)

and last one Prophet Mohammed if you believe in or not (peace be up on him)

Your former saints and scholars knew that last one (Mohammad) would come in the end. And  they were looking forward  his blessed coming. He was mentioned in holy Bible as Ahmed that means praised and hounarable.

When they hear what has been send down to the prophet  you see their ayes overflow with tears because they have racognised of the truth. They say  our Raub we have believed so write us down with the witnesses. (Chapter 5 maide verse 82th)

When prophet Mohammad came to the city of Medina, Abdullah, son of Selam who was jews was standing on the palm tree and he suddenly threw himsel to the ground by saying God is greatest.  At that time his paternal aunt was sitting under tree His paternal aunt said: Woe to you, shame on you, If Moses, son of İmran had arrived, you wouldn’t be so happy.. Abdullah said that believe me aunt he is brother of Moses believe me..

Be fair Mr. President be reasonable

Do not resemble that man when he goes to the easte he defends to the eastern people and when he turn back to the west he says I will burn all smuggled tea. Do not forget prsident he reaps what he sow  and you reap what you sow what you sow..

GOD BLESS US ALL…

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Farklı Bakış’ın bakış açısını yansıtmayabilir.

Zeynep Kılıç’ın Tüm Yazıları

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.