Ahlaki Krizimizin Senepleri (3) 01.02.2021 “Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz.” (2/Bakara, 134.) Bu yazıda tarihten tevarüs ettiğimiz ve bugün

devamını oku

30.01.2021 Kutuplaşma, kişilerin tercihlerinin uçlara doğru yönelmesidir. Her ülkede kutuplaştırmayı kolaylaştıran faktörler, kutuplaşmaya zemin hazırlayan bir takım fay hatları mevcuttur. Az gelişmiş ülkelerdeki kutuplaşma düzeyi, ileri demokrasiye sahip gelişmiş toplumlara

devamını oku

29.01.2021 Chantal Mouffe, siyasette antagonizmik (karşıtlıklar üzerinden işleyen) çatışmaları hesaba katan yaklaşımıyla, öncelikle Richard Rorty veya Jürgen Habermas gibi farklı açılardan siyasetin doğasını uzlaşmalar üzerinden tanımlayan ve çözümlemelerini de bunun

devamını oku

28.01.2021 “İdeal insan kimdir, ölçütleri nedir?” soruları bağlamında insanı bir nebze de olsa tanımaya çalışırken, karşımıza özellikle iki önemli kavram çıkmaktadır. Bu iki kavram, genellikle anlam kaymasına uğrayarak zaman zaman

devamını oku